Loading...
SWISS HOUSE

SWISS HOUSE

X

NHÀ THIẾT KẾ

THIẾT KẾ XUẤT SẮC
Tất cả các nhà thiết kế công nghiệp sẽ làm việc cho A.Manzoni & Fils sẽ thiết kế một bộ sưu tập đồng hồ và các mặt hàng nghệ thuật ứng dụng dành riêng cho thương hiệu. Họ sẽ được lựa chọn cẩn thận trong số những nhà thiết kế tài năng nhất thế giới.

Sự lựa chọn sẽ phản ánh khả năng của họ để làm việc cùng những thợ thủ công chuyên nghiệp với các nguyên vật liệu khác nhau, khai thác các kỹ thuật truyền thống theo những cách mới với phương pháp hiện đại để kể chuyện, trang trí và chi tiết.

A.Manzoni & Fils muốn tái khẳng định với thiết kế của nó trong một sự toàn vẹn văn hoá lâu dài. Thiết kế của nó sẽ luôn luôn có tính văn hoá đặc biệt và tính chính xác trong việc tham khảo văn hoá của nó. A.Manzoni & Fils sẽ là thương hiệu đồng hồ Thụy Sỹ đầu tiên kết hợp thương mại với văn hoá.
Cùng với các nhà thiết kế của mình chúng tôi muốn tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ và những món đồ đầy xúc cảm.

Trong tương lai, A.Manzoni & Fils sẽ sửa lại một số phiên bản giới hạn của các tác phẩm nghệ thuật ứng dụng được lựa chọn, thứ đã viết lên lịch sử thiết kế trong quá khứ và giải thích lại chúng theo một cách hiện đại.

Năm 2010, A.Manzoni & Fils đã quyết định chọn nhà thiết kế nổi tiếng người Phần Lan Ilkka Suppanen làm cộng tác viên thiết kế đầu tiên. Trong ba năm làm việc chăm chỉ, ông đã phát triển đồng hồ Canopus Weekplanner, nó đã kêu gọi vốn cộng đồng khi kickstarter bắt đầu vào ngày 23 tháng 6. (www.suppanen.com).