Loading...
SWISS HOUSE

SWISS HOUSE

X

Lịch sử của công ty

Được thành lập vào năm 1890 bởi Louis-Georges Bovet tại số 11, đường Chemin de Comba-Borel, Neuchâtel, công ty được tiếp quản vào ngày 01 tháng 6 năm 1916 bởi Lucien Girard, người điều hành nó đến năm 1936. Trong suốt 20 năm, Lucien Girard gặp phải nhiều thất bại và công ty đứng bên bờ vực phá sản đến khi gia đình Girardin mua lại nó vào năm 1936.

Những nỗ lực không mệt mỏi là điều cần thiết để củng cố niềm tin bằng việc xây dựng lại các công cụ, cải tiến quy trình sản xuất và đào tạo nhân viên có trình độ, chủ sở hữu mới đã phải đóng vai trò của kỹ thuật viên, doanh nhân và nhân viên bán hàng cùng một lúc.
Khởi đầu chỉ với 5 công nhân, Aiguilla hiện đang có khoảng 170 nhân viên.
Chúng tôi đã chuyển về từ một khu vực khiêm tốn trong những ngày đầu tại Chemin du Clos. Như một kết quả của gần tám thập kỷ làm việc, công ty hiện nay đang có một nhà máy tuyệt vời bao quanh bởi công viên tuyệt đẹp.
Để cho phép câu chuyện được tiếp tục, các khoản đầu tư đáng kể đã được thực hiện để phát triển và hiện đại hóa công ty.

Save